Produktion

Vår maskinpark har hög automatiseringsgrad/tekniknivå och är mycket flexibel då vi alltid strävat efter att ligga i framkant inom ny teknik.

Vi introducerade…

… första svetsroboten 1986

… första revolverstansen 1992

… första kantpressningsroboten 2002

… första lasermaskinen 2010

ISO 9001