Affärsidé

A3P har målsättningen att vara en ledande underleverantör av bearbetade plåtdetaljer.

Vår ambition är att etablera långsiktiga och goda relationer med våra kunder genom att ständigt jobba med…

  • Rätt kvalité
  • Korta ledtider — snabba leveranser
  • 100% leveranssäkerhet
  • Att ihop med Er som kund optimera tillverkningsmetoder för att uppnå rätt pris 

För att nå detta tror vi att det krävs…

  • Ett nära och öppet samarbete med Er som kund
  • Att vi ligger i framkant vad gäller tillverkningsmetoder/automatisering
  • En effektiv produktionsstyrning
  • En effektiv organisation med motiverade och kompetenta medarbetare